Seguici de Sant Pere

Descripció: Actuació pel Seguici de Sant Pere de la Festa Major.

Hi assisteixen els grups de bastons (juvenils) i grans.

Quedem a les 16:30

Hora: 29 de juny - 17:00

Lloc: Plaça de la Vila