Seguici nocturn

Descripció: Actuació pel Seguici nocturn de la Festa Major.

Hi assisteix NOMÉS el grup de grans.

Hora i lloc de quedada a determinar.

Hora: 29 de juny - Hora a determinar

Lloc: Plaça Octavià